ما به عنوان یکی از تولید کنندگان قطعات صنعت خودرو، اهداف زیر را در دستور کار خود قرار داده ایم:

  1. تأمین رضایت مشتری از طریق تحویل به موقع محصولات و قیمت مناسب و بهبود مستمر آنها

  2. اختصاص سهم بیشتری از نیاز مشتری به خود از طریق افزایش توانمندی ها و ظرفیت ها

  3. رشد و ارتقاء سطح مهارت های پرسنل از طریق آموزش مداوم و تأمین رضایت آنها

  4. حرکت به سوی ضایعات صفر از طریق بهینه سازی و بهبود فرایندها

  5. تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت از طریق تولید سایر قطعات مورد نیاز صنعت و جذب مشتریان جدید

بدین منظور استاندارد ISO/TS16949  ویرایش ۲۰۰۹ را به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت شرکت برگزیده و از کلیه پرسنل توقع دارم تا در راستای استقرار آن همکاری لازم را با نماینده مدیریت داشته باشند.

اینجانب متعهد میشوم در جهت بهبود مستمر تا تحقق اهداف فوق ، نظارت و اصرار کامل نموده تا مطمئن گردم که سیستم مدیریت کیفیت بطور مطلوب پیاده شده و اثر بخش میباشد.